Κτίριο

Τάξεις

Εργαστήριο Φυσικής

Γυμναστήριο   Αυλή  

Γήπεδο

Εργαστήριο Υπολογιστών   Μουσείο   Θέατρο Ιουλίας Σαλβάγου
63 Alexander the Great Chatby Alexandria    
averofio@hotmail.com Τηλ. 0020 3 4861675 Fax: 0020 3 4861675