ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ


Γυμνάσιο και Ενιαίο Λύκειο
Καθεστώς λειτουργίας: Ημερήσιο αμιγές ελληνικό σχολείο αναγνωρισμένο και από τις Αιγυπτιακές αρχές ως σχολείο ελληνικών φορέων μόνο για Έλληνες.Φορέας η Ελληνική Κοινότητα Αλεξανδρείας
 Αριθμός μαθητών: 21 Γυμνάσιο, 13 Λύκειο

Ταχ. Διεύθυνση: 63 Iskantar El-Αkbar Chatby, Alexandria, Egypt
Τηλ.: +20 3 4861675
Φαξ: +20 3 4861675
E-mail: averofio@hotmail.com

Υπεύθυνος Γυμνασίου-Λυκείου: Λαγός Ιωάννης, εκπαιδευτικός ΠΕ11

Πρόγραμμα διδασκαλίας: Στο σχολείο εφαρμόζεται το Πρόγραμμα Σπουδών του ΥΠΕΠΘ για την αντίστοιχη βαθμίδα. Διδάσκεται η Αραβική Γλώσσα ως ξένη γλώσσα. Το πρόγραμμα διαμορφώνεται στις 40 ώρες εβδομαδιαίως από 08.00 έως 14.00.
Ημέρες αργίας της εβδομάδος: Σάββατο και Κυριακή.
Έναρξη-λήξη διδακτικού έτους: Έναρξη 01/09, λήξη 30/06.

Τό Σχολείο βρίσκεται στο Ελληνικό τετράγωνο στο Chatby στο κέντρο της πόλης πολύ κοντά στο λιμάνι, την βιβλιοθήκη και το Πατριαρχείο. Μέσα στο Ελληνικό τετράγωνο που είναι ιδιοκτησία της Ελληνικής Κοινότητας Αλεξανδρείας, στεγαζονται επίσης το Πρατσίκειο Δημοτικό, το Γενικό Προξενείο της Ελλάδας, τα Γραφεία της Ε.Κ.Α., και το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού. Τα Ελληνικά Σχολεία διαθέτουν αίθουσα θεάτρου, κλειστό γυμναστήριο, γήπεδο ποδοσφαίρου και χημείο.

 

63 Alexander the Great Chatby Alexandria    
averofio@hotmail.com Τηλ. 0020 3 4861675 Fax: 0020 3 4861675